_Feuerlicht_

這裡啊落請多指教歡迎勾搭,耍筆桿子為樂
DM再戰五百年 | 排球大癡漢 | 時而堆些雜物
——如君所見是個無可救藥的強迫症晚期

【一世逍遙】雲笈七籤

上臨千仞盤薄,崇山峻嶺,巉岩巍峨,雲霞明滅,峰迴路轉。

下有驚湍濆激,怒波洶湧,浩浩湯湯,萬頃漭然,洩於尾閭。

璇璣孤山萃於九州,煢然聳立於蒼茫汪洋之隙,縱其勢不及瀛洲蓬萊,然則汲北斗七星之菁華,日月星辰更易捭闔,常有仙人熔鑄璇璣七劍,分居於北斗七宮,散於世間,欲有求訪者終不致。其後千百年世人止知魚腸龍泉而不知璇璣七劍。此山亦湮於滄海,不知其蹤,音信杳然,更無武陵人之幸尋其蹊徑。

魔教嘗隳突犯難,塗炭生靈,中原摧敗零落,岌岌乎飄搖崩折,幸得七俠士出山執御劍相抗,奉還太平盛世。自此璇璣七劍聲名鵲起。

璇璣七劍一曰天樞,二曰天璇,三曰天璣,四曰天權,五曰玉衡,六曰開陽,七曰搖光。

七劍隱於塵世,相傳若得其一則功力大增,無往不利,爭雄一方,集七劍之威則可包舉宇內,併吞洪荒,六合天下。

時有傳聞言其出世,卻不知究為何人所據,名士商賈或四海尋訪,或許重金沽之,終不可得。

而魔教營謀數十載,勢欲捲土重來……

負雲笈而訪七簽,聚市井傳奇評書之說而志其事跡,使後人幸得見之,慎毋忘此跌宕傳奇。

评论